Hiển thị các bài đăng có nhãn Font chữ in ấn thiết kế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Font chữ in ấn thiết kế. Hiển thị tất cả bài đăng
Phải học thuộc nội dung trên những trang giấy đầy chữ có lẽ là một trong những thách thức lớn nhất của đời đi học. Đó là việc đáng chán, mệt mỏi và dễ quên.

Nhưng các nhà nghiên cứu tại Đại học Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) của Úc đã phát triển một font chữ hoàn toàn mới, được thiết kế nhằm mục đích "sử dụng các nguyên tắc của tâm lý học nhận thức" để giúp bạn nhớ tốt hơn các bài giảng của mình.

Tưởng rằng không hoàn thiện nhưng font chữ đầy nét đứt này lại giúp bạn ghi nhớ tốt hơn
Câu "đó không phải là lỗi, nó là một tính năng" hoàn toàn đúng dành cho font chữ này.

S: anna.thitthala